Metoda

Vzpomínky jsou nahrávány v přirozeném prostředí vypravěčů tazateli, kteří mají bohaté zkušenosti s romským prostředím, především absolventy romistiky i samotnými Romy. Všechny rozhovory jsou vedeny podle jednotného schématu. Při jedné návštěvě pamětník vypráví svůj životní příběh s ohledem na ty momenty jeho života, kterým on sám přikládá důležitost. Posléze jsou mu kladeny doplňující otázky k tématům, o kterých se buď již zmínil, nebo která by se ho mohla týkat.

Celková délka nahrávek se pohybuje mezi dvěma a třemi hodinami v závislosti na vypravěči. Následně jsou z nich vybrány zajímavé pasáže tak, aby byla zachována pestrost témat a úhlů pohledu na dané události či témata.

Vzpomínky jsou na stránkách členěny dvojím způsobem. Jednak v závislosti na konkrétních pamětnících podle abecedního seznamu, věku pamětníka a lokality, kde byla nahrávka pořízena. Druhou možností přístupu k příběhům je skrze širší historická období, která jsou dále členěna tematicky.

Každá jednotlivá nahrávka je doplněna stručnými informacemi o pamětníkovi i samotné nahrávce a je opatřena přepisem.